Dílčí změny tras chrudimské MHD, které měly původně nastat s náběhem platnosti nového prosincového jízdního řádu, se zatím odkládají. Městští radní stáhli tento bod z programu svého posledního jednání kvůli neujasněnému dopadu případných změn na dopravní situaci ve Fibichově ulici.

Průjezd autobusů by si vyžádal rozšíření tamější komunikace, při jejímž okraji teď ale parkuje množství osobních automobilů. Šikmé parkování je sice možno změnit na podélné a tak získat více místa, tím by se ale zároveň výrazně zmenšila parkovací kapacita ulice, což se pranic nelíbí některým obyvatelům v lokalitě. V úvahu přichází i celkové rozšíření vozovky na úkor postranních chodníků, kteréžto řešení by umožnilo zachování šikmého parkování.

„Snažíme se vyslyšet požadavky těch cestujících, kterým vadí, že autobusy při jízdě ve směru od Dukly na nádraží musejí nejprve projet světelnou křižovatkou pod Billou a pak ještě pokračují až na kruhový objezd u Hotelu Bohemia, kde se teprve stáčejí doleva nahoru. Taková jízda podle některých trvá až neúměrně dlouho,” vysvětluje mluvčí chrudimské radnice Sylva Drašnarová.
V souvislosti se zrychlením hromadné dopravy uvažuje město i o případném opětovném obousměrném zprovoznění Rooseveltovy ulice - tedy i v úseku nad Billou. „Odbor dopravy prověří uvedenou možnost v návaznosti na probíhající realizaci Integrovaného plánu rozvoje města,” doplnila mluvčí Drašnarová.

Diskutujte. Jaký je váš názor na cestování městskou hromadnou dopravou v Chrudimi? Vyhovují vám její trasy?