/ZEDITOVANÁ TISKOVÁ ZPRÁVA PARDUBICKÉHO KRAJE/

Rozšířením parkovacích ploch v rámci areálu Chrudimské nemocnice se na svém pondělním jednání zabývali krajští radní. Ti schválili zahájení výběrového řízení na rozšíření stávajících parkovacích ploch o dalších 87 míst. Předpokládané náklady stavby činí 8,3 milionu korun včetně DPH. Stavba by mohla být zahájena v průběhu příštího roku.

„De facto v každé z našich nemocnic řešíme problematiku počtu parkovacích ploch a Chrudimská nemocnice není výjimkou. Nyní se nám podařilo najít řešení, které spočívá v rozšíření parkovacích ploch stávajícího parkoviště v severovýchodní části areálu a vytvoření 87 nových parkovacích míst směrem do jihovýchodní části areálu. Celkové předpokládané náklady přesahují osm milionů korun včetně daně. Stavbu bychom rádi zahájili v průběhu příštího roku,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Lokalita parkoviště, které bude rozšířeno:

Lokalita parkoviště, které bude rozšířeno.Lokalita parkoviště, které bude rozšířeno.Zdroj: mapy.cz

Nová plocha bude dopravně napojena na stávající parkoviště, bude odvodněna a osvětlena. Zároveň bude přímo napojena na areál nemocnice.

Dnes je parkování u Chrudimské nemocnice velmi obtížné. Parkoviště před areálem i záložní směrem na Vlčí Horu bývají plná, parkoviště u Penny Marketu je riskantní používat, slouží primárně pro zákazníky obchodu.

„Pro rozšíření parkovací plochy bude nutné provést demolici dvou objektů, lehké plechové haly a bývalého skladu hořlavin. Dále budou vykáceny stromy a nízké keřovité porosty, demontováno stávající oplocení a vybourány dílčí drobné konstrukce související se založením skladových objektů a oplocení. Bude také řešen elektronický systém vjezdů a výjezdů z parkoviště v návaznosti na stávající systém, který v nemocnici používáme,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast investic Roman Línek.

Podle náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaely Matouškové se nová parkovací místa hledají v areálech nemocnic velmi složitě. „Naše nemocniční areály vznikaly v době, kdy nebylo běžné, že by pacienti dojížděli na vyšetření osobními automobily v takové míře, jak je tomu dnes. Navíc se postupem času staly areály součástí městské zástavby, což nám příliš neumožňuje rozšiřovat areály nemocnic, ale musíme si poradit většinou v rámci těch stávajících. Osobně jsem ráda, že se nám to v areálu Chrudimské nemocnice podařilo a nabídneme pacientům další dílčí zvýšení komfortu, které jde ruku v ruce se samotným poskytováním zdravotních služeb,“ uvedla Michaela Matoušková.