„První navýšení o deset milionů, které už proběhlo, pomohlo vyřešit akutní potřeby. Vzhledem k tomu, že vlastní zápis nové společnosti je posunut až na konec roku, je nutné původní částku o dalších deset milionů korun navýšit," konstatuje 1. náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek. Kraj na to použije přebytky ze svého rozpočtu z roku 2013.

Žádný zvrat to není

Finanční injekce Chrudimské nemocnici nic nemění na záměru schváleném na únorovém zastupitelstvu kraje. Samospráva tehdy rozhodla o fúzi pěti nemocnic do jedné společnosti, ale zároveň také o navýšení základního jmění nástupnické organizace o 250 milionů korun v průběhu příštích dvanácti měsíců. Zmíněné navýšení v Chrudimské nemocnici již spadá do tohoto finančního rámce. „Po dokončení fúze bychom měli mít jednu společnost Nemocnice Pardubického kraje, a. s., se základním jměním přesahujícím půl miliardy korun a žádnou či minimální kumulovanou ztrátou," uzavřel Línek.

Aby kraj zachránil nemocnice před ztrátou, musel do nich vloni „nalít" 215 milionů korun. Přechodem pod jednu základní akciovou společnost by úspory měly činit 380 milionů. Vyčíslil to místopředseda představenstva nemocnic Pardubického kraje Petr Rudzan.