Předání symbolického šeku na 300 tisíc korun se uskutečnilo v rámci slavnostního zahájení středečního Dne zdraví v Chrudimské nemocnici. „Nesmírně si vážíme každého finančního daru pro naše nemocnice. Pomáhají nám s modernizací přístrojového vybavení a prostředí pro léčbu pacientů. Společnosti Elektrárny Opatovice patří naše velké poděkování,“ děkoval generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Zdravotníci na gynekologicko-porodnickém oddělení a anesteziologicko-resuscitačním oddělení budou ke sledování pacientů nově používat osm monitorů. Na jejich pořízení významně přispěl právě tento finanční dar.

„Chceme poskytovat kvalitní zdravotní péči. K tomu je pochopitelně zapotřebí mít mimo jiné i odpovídající přístrojové vybavení a průběžně provádět jeho obměnu a modernizaci. Některé monitory pro sledování vitálních funkcí, bez nichž se při léčbě neobejdete, však již byly za svým zenitem a byla nutná jejich výměna. Jsem ráda, že se mohla uskutečnit a že nyní máme k dispozici moderní přístroje, které mou pacientům i našemu personálu dobře sloužit řadu let,“ řekla ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánka Fraňková.

Finanční dar na pořízení nových monitorů není prvním finančním příspěvkem, který společnost Elektrárny Opatovice věnovala Chrudimské nemocnici. Nejen s ní, ale také s Pardubickou nemocnicí dlouhodobě spolupracuje.

„Podpora zdravotnictví je jedním z nosných pilířů naší společenské odpovědnosti v regionu, kde působíme. Považujeme to za důležité. Proto každoročně finančně přispíváme na technologické vybavení Pardubické a Chrudimské nemocnici, které aktuálně potřebují. Vždy se jedná o smysluplné a důležité projekty,“ řekl Václav Pašek, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Elektrárny Opatovice.