„Kromě toho, že se snažíme využít všech dostupných evropských zdrojů na financování moderního technického vybavení našich škol, tak myslíme také na stránku energetickou, která je obzvlášť v poslední době velmi důležitá. Proto jsme se rozhodli připravit projekt na zateplení budovy Obchodní akademie Chrudim spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí,“ uvedl krajský radní pro školství Josef Kozel.

Investice spočívá v zateplení vnější obálky budovy. „Na fasádě budovy bude s výjimkou již rekonstruovaných částí provedena kompletní výměna stávajících oken a dveří tak, aby byly splněny potřebné parametry. Na části objektu směrem do dvora bude řešen kontaktní zateplovací systém na bázi polystyrénu. Zateplení střechy je řešeno převážně volným položením izolantu na půdách,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Předpokládané náklady na stavební práce činily dle zadávací projektové dokumentace 21,1 milionu korun včetně daně. „Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 11 dodavatelů s tím, že až na jednoho se všechny nabídky pohybovaly pod předpokládanou hodnotou. Jako ekonomicky nejvýhodnější pak byla vyhodnocena nabídka v částce 15,3 milionu korun včetně daně,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že práce by měly být dokončeny nejpozději do konce října letošního roku. (db)