Prvním vozidlům „světských" bude umožněn vjezd vozidel s atrakcemi umístěnými na Resselově náměstí a částečně na Školním náměstí již ve středu 5. srpna večer. Ve středu večer zároveň začne i stavba prvních konstrukcí s atrakcemi. Následujícího dne pak bude centrum otevřeno i pro nájezd a stavbu ostatních pouťových atrakcí umístěných na Resselově, na Školním a na Tyršově náměstí a také v ulici Čs. partyzánů.

Se samotným celodenním provozem pouťových atrakcí se počítá v pátek, v sobotu a v neděli. V pátek do půlnoci, v sobotu přesáhne noční provoz atrakcí až do nědělní jedné hodiny a v neděli bude provoz ukončen úderem 20. hodiny. Noc z neděle na pondělí bude vyhrazena pro skládání atrakcí a poslední automobily s nimi budou muset opustit centrum města do 4. hodiny ranní.

Ještě přesnější rozpis provozu atrakcí i podrobný rozpis stánkového prodeje v Chrudimském deníku včas otiskneme.