Tradice spolupráce

Školou, která má v přípravě žáků technických oborů více než 110 letou tradici, je v našem regionu Střední průmyslová škola Chrudim. Pro následující školní rok nabízí žákům základních škol tři obory studijní, zakončené maturitní zkouškou Strojírenství, Mechatronika, Mechanik strojů a zařízení a čtyři obory učební, zakončené výučním listem Zámečník, Obráběč kovů, Strojník silničních strojů a Mechanik elektronických zařízení. Ve studijních oborech nabízí škola celkem 144 míst, v učebních oborech celkem 96 míst. „Kapacita naší školy je dostatečná pro to, abychom mohli v rámci přijímacího řízení vyhovět zájmu uchazečů o studium všech námi vyučovaných oborů," říká ředitel školy František Mihulka.

Škola dlouhodobě spolupracuje s více než třiceti firmami v oblastech praxí a stáží žáků, vzdělávání dospělých, materiální podpory výuky, vzdělávání pedagogů a dalších potřebných záležitostech technického vzdělávání.

Úspěšná je také spolupráce s vysokými školami (ČVUT Praha, VUT Brno, Univerzita Pardubice), na kterých jsou žáci školy zapojeni do projektů odborného zaměření, studentské odborné činnosti a dalších aktivit, které jim umožňují poznat vysokoškolské prostředí ještě v době studia na průmyslové škole.

Stipendium potěší

„Potřeba technicky vzdělaných pracovníků je intenzivně vnímána také zřizovatelem naší školy, kterým je Pardubický kraj. Ten podporuje technické vzdělávání dlouhodobě mnoha formami. Jednou z nich je poskytnutí finančního příspěvku formou stipendia žákům vybraných studijních a učebních oborů ve výši 300 až 600 Kč měsíčně. V případě naší školy jsou takto podpořeni žáci oborů Mechanik strojů a zařízení, Zámečník a Obráběč kovů. V letošním kalendářním roce podpořil kraj naši školu zásadním způsobem prostřednictvím projektu s názvem Strojírensko technologické centrum Chrudim. V jeho rámci získala škola investiční prostředky v celkové výši dosahující 23 mil. Kč. Za 4,5 mil. Kč byly provedeny stavební úpravy v učebnách objektu Čáslavská ulice a v dílnách objektu starého závodu Transporta," pokračuje ředitel Mihulka.

Špičkové vybavení

Škola pořídila špičkové stroje a zařízení pro oblasti obrábění v celkové výši 12,7 milionu Kč, hydrauliky a pneumatiky za 4,5 mil. Kč a měřící techniky v hodnotě 1,3 mil. Kč. „Dovolím si využít této příležitosti a Pardubickému kraji za realizaci uvedeného projektu poděkovat, protože prostřednictvím tohoto projektu zajistil pro výuku strojírenských oborů a oborů mikroelektroniky na naší škole pro její žáky takové materiální podmínky, které jsou zcela srovnatelné s podmínkami předních firem, ve kterých se žáci ucházejí po absolvování školy o zaměstnání, a skutečně vytvořil z naší školy centrum technického vzdělávání regionu," vysvětluje ředitel Mihulka.

„Byli bychom proto velmi rádi, kdyby si prostředí a vybavení naší školy přišli prohlédnout nejen žáci základních škol a jejich rodiče, ale také široká veřejnost. Dovoluji si tedy všechny zájemce pozvat na první Dny otevřených dveří naší školy, které se konají zítra od 9 do 18 hodin a také v sobotu 22. listopadu od 8 hodin do 12 hodin. Dny otevřených dveří se uskuteční v obou objektech školy tedy v Čáslavské ulici a v areálu dílen odborného výcviku starého závodu Transporta," zve všechny ředitel školy.