Zastupitelovým dotazům čelil hlavně chrudimský starosta Petr Řezníček, jenž na část z nich odpověděl hned. Na jiné, jako na otázku nefunkční kamery, slíbil odpovědět později, až si zjistí všechny potřebné podrobnosti.

Pět tisíc je prý málo

Roman Málek se pak jedním ze svých dotazů vrátil také k pořádání nedávné besedy v Divadle Karla Pippicha. Ta sice nesla název „Podnikání v ČR a uplatnitelnost absolventů v praxi," podle zastupitele Málka ale šlo o maskovanou předvolební akci jednoho z politických hnutí kandidujících v blížících se volbách. „Pořádání politických akcí v zařízeních města naše vyhláška zakazuje. Navíc mě zarazilo také účtovaných pět tisíc korun za pronájem sálu, což představuje jen polovinu běžné sazby," tvrdí Roman Málek.

Ředitel Chrudimské besedy Jiří Kadeřávek ale poté vysvětlil: „Sál jsme k besedě pronajali jen na dvě hodiny a to ještě v době, kdy se v něm netopilo. Pět tisíc korun je proto zcela přiměřená částka."

Rezervy vzrostly

Vraťme se ale do podvečerního jednacího sálu v Pardubické ulici a shrňme si i podstatnější bod schůze, jímž byla bezesporu zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za letošní první půlrok.

S porcí čísel tentokrát před zastupitele předstoupila Jaroslava Stýblová, vedoucí rozpočtového oddělení MěÚ Chrudim. Ta například uvedla, že příjmy města ve zmíněném období činily 257,4 milionu korun a výdaje dosáhly výše 238,4 milionu. Rozpočtový výsledek byl tedy 19 milionů korun a po očištění o úvěrovou položku činil reálně téměř 10 milionů. „V roce 2012 to bylo 5,8 milionu. Finanční rezervy města v tomto pololetí dosáhly 18 milionů korun," řekla mimo jiné Jaroslava Stýblová.

Úspěšná volba

I z dalších čísel poté vyplynulo, že si Chrudim prozatím hospodářsky nevede špatně. K diskuzi tedy vůbec nedošlo a výsledek byl hladce schválen. Stejný osud potkal i zbytek projednávaných bodů.

V tajné volbě uspěl i návrh Koalice pro Chrudim, která nominovala svého kandidáta Stanislava Hotru za nového člena finančního výboru.
Schůze skončila zhruba po hodině a čtvrt.