Včera to uvedl ředitel Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové Lukáš Trávníček.

Firma také skladovala odpadní oleje venku na nezabezpečené ploše. Inspektoři rovněž zjistili, že zařízení pro omezování emisí, mokré odlučovače v cídírně a formovně, firma provozovalo v rozporu se schváleným provozním řádem.

„V provozních denících navíc firma vedla nepravdivé záznamy o stavu těchto mokrých odlučovačů," uvedl Trávníček. Firma se proti pokutě neodvolala, je proto pravomocná, dodal.

Slévárna vyrábí díly z tvárné litiny. Provoz zahájila v roce 1980 společnost Transporta. V roce 1997 se slévárna stala součástí dceřiné firmy Metalurgie. V té době celá skupina zaměstnávala 4500 lidí.

Transporta později zkrachovala. Od roku 2001 slévárna spadala pod ČKD Kutná Hora. Od roku 2013 patří soukromým osobám a firma funguje jako společnost s ručením omezeným. Výsledky hospodaření noví majitelé v obchodním rejstříku nezveřejňují.