„Pro nový školní rok SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim nabízí 60 míst ve dvou čtyřletých oborech informatika v ekonomice a gastronomie a hotelnictví a 120 míst ve tříletých oborech kuchař-číšník, cukrář a prodavač aranžér," uvádí ředitel školy Jaroslav Kořínek.

„Uchazeči o studium se mohou přijít informovat o všem, co je zajímá. Všem poskytneme informace o organizaci studia, o vyučovaných předmětech, ale také o možnostech uplatnění po absolvování studia. Rovněž je provedeme areálem školy a ukážeme jim příjemné prostředí moderně vybavené školy. K vidění a ke koupi budou také výrobky žáků, zejména z cukrářské dílny," dodává ředitel školy. 

Dny otevřených dveří: 

v pátek 23. listopadu 2012 od 9:00 hod do 18:00 hod
v sobotu 24. listopadu 2012 od 8:00 hod do 11:00 hod
(v pátek 25. ledna 2013 od 14:00 hod do 18:00 hod.)