Kvůli různým rekonstrukcím se v minulosti lidem ve městě naskytl pohled třeba na Široké schody bez schodů a v roce 2016 zmizely kamenné stupně na čas i ze svahu pod Myší dírou. To aby zde mohlo být vysloužilé schodiště nahrazeno novým.

Na další „akci schody“ teď upozornil chrudimský starosta Petr Řezníček. „V souvislosti s odvlhčením suterénu Divadla Karla Pippicha bude rozebrána horní část hlavního schodiště u vstupu do divadla,“ upozorňuje starosta a dodává: „Celá akce by měla být hotova do konce srpna a na chod divadla nebude mít žádný zásadní dopad.“

Odvlhčení suterénu přijde na zhruba 1,05 milionu Kč. V souvislosti s odvlhčením je třeba provést i přeložení rozvodného tepelného zařízení. V tomto případě přijde demontáž výměníkové stanice divadla a její zpětné montáž na zhruba 110 tisíc Kč. Od března na budově divadla probíhá také oprava střechy. Ta má být skončena do 29. června.