„Množství tříděného odpadu se zmenšuje už delší dobu. Na příjmové straně našeho hospodaření tak ročně chybí až několik desítek tisíc korun," podotkl Zdeněk Kolář, ředitel Technických služeb Chrudim. A nabízí i vysvětlení: „Vypadá to, že lidé odvážejí papír, železo nebo i použité sklo stále častěji do sběren, kde za něj dostanou ještě zaplaceno. Jelikož ale klesá i celkové množství neroztříděného komunálního odpadu, další příčinou úbytku by mohla být také ekonomická krize. Ta totiž možná naučila občany lépe hospodařit a odkládat takové nákupy, které nejsou nezbytně nutné," přemítá Zdeněk Kolář.

Ředitel Technických služeb se vyjádřil i k problematice sběru a likvidace bioodpadu, kterou městům a obcím nařizuje nová legislativa.

V některých městech na Chrudimsku mají lidé už teď k dispozici hnědé nádoby, do nichž mohou odkládat listí, trávu, drobné větvičky i části kuchyňského odpadu. „My ale zatím v Chrudimi touto cestou nepůjdeme a sběr bioodpadu od občanů v místech jejich bydliště nebudeme realizovat. Budeme ho ale samozřejmě zabezpečovat systémem sběrného dvora," ujistil Zdeněk Kolář. Důvodem jsou podle něj opět peníze. „Neplatí předpoklad, že o stejný objem, jaký představuje množství odevzdaného bioodpadu, se poté sníží množství směsného odpadu a že se tedy v plné míře ušetří za jeho neuložení na skládkách. Podle našich propočtů by naší společnosti po zavedení sběru přímo u občanů stouply náklady přibližně o jeden a půl milionu korun," dodal ředitel Technických služeb. Chrudim.