Akce přilákala na rozpálenou dlažbu v centru města především děti. Ty se zde mohly seznámit například s činností chrudimských dobrovolných hasičů, s prací zdejšího Zeleného domu i s činností Hnutí Brontosaurus nebo s aktivitami organizace Sopre, která provozuje noclehárnu pro potřebné a také další služby sociální prevence. Nechyběla ani řada soutěží a poznávacích kvízů a kdo měl zájem, ten si mohl otestovat svou mrštnost a hbitost třeba i na lezecké stěně v blízkosti kašny.

POSTŘEH Z ARMÉNIE

Na stánku Hnutí Brontosaurus jsme tentokrát zastihli i šestadvacetiletou Arménku Šušan Hasutyunyan, která se přijela věnovat dobrovolnické činnosti do České republiky již zhruba před rokem. Podle mladé aktivistky je celé dobrovolnické hnutí v České republice na velmi dobré úrovni. „U nás v Arménii ještě není enviromentální výchova tak rozvinutá jako v ČR, ale věci se tam také začínají postupně měnit," svěřila se Šušan, která dětem na stánku vysvětlovala, co činnost mezi Brontosaury obnáší a jaké jsou její hlavní cíle.


Den dobrovolnictví v ChrudimiZdroj: Marek Nečina

Den dobrovolnictví v ChrudimiZdroj: Marek Nečina