K těmto informacím radní Tauberová uvádí: „Prohlašuji, že obavy pánů starosty a místostarosty Chrudimě ohledně zachování nemocnice v jejich městě jsou liché. Kraj jako vlastník Chrudimské nemocnice a.s. nemá v úmyslu zrušit všechna oddělení této nemocnice tak, aby zde zbyla jen lůžka pro dlouhodobě nemocné, jak se pánové vyjádřili. Pana starostu jsem o této skutečnosti informovala, a to již před zasedáním zastupitelstva města Chrudimi. Nechápu proto, proč je ze strany chrudimských radních vyvolávána panika a přehnané obavy.“