„Naše obchodní společnost vykázala v loňském roce dobrý výsledek, který je sice o něco nižší, než výsledky předchozích let, ale je stále plusový,“ komentuje hospodaření starosta města Petr Řezníček.

Rozhodnutím valné hromady bylo schváleno i navýšení základního kapitálu společnosti o 2,5 milionu Kč. „Toto rozhodnutí souvisí s právě probíhající rozsáhlou rekonstrukcí sběrného dvora, kterou dofinancovává společnost z vlastních zdrojů. A aby nebyl ohrožen její další strategický rozvoj, dojde k navýšení základního kapitálu. Ten bude využit například na pořízení nové techniky,“ doplňuje místostarosta Jan Čechlovský.

Valná hromada dále schválila i rozšíření digitálních hlásičů ve městě včetně úpravy ústředny a vzala na vědomí plán rozvoje společnosti na období do roku 2022, stejně jako informaci o průběhu rekonstrukce sběrného dvora.

Mezi prioritní činnosti Technických služeb patří svoz komunálního odpadu ve městě a rovněž svoz separovaných odpadů. Na tuto činnost navazuje provádění údržby městských komunikací, jakou je například strojní a ruční čištění, zimní údržba, obnova a údržba dopravního značení, dále starost o odpadkové koše, likvidace černých skládek či zalévání zeleně.

K dalším podnikatelským aktivitám společnosti patří provoz veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení ve městě, provozování parkovacích automatů, výlep plakátů, ale i provoz skládky inertních odpadů na Podhůře nebo provozování veřejných WC. Firma pro město provozuje Útulek pro opuštěná zvířata, který je zřízen jako samostatný organizační celek společnosti.

„Technické služby zajišťují pro město Chrudim skutečně velmi široké spektrum činností. Vyhledávanou službou je určitě provozování právě rekonstruovaného sběrného dvora, neméně důležitá a rovněž viditelná je ale například i správa a údržba urnového háje a dalších pěti hřbitovů,“ uzavírá místostarosta Jan Čechlovský.