Po loňské přeložce vodovodu a po dobudování splaškové kanalizace přistoupí letos město Chrudim k rekonstrukci povrchu této několik set metrů dlouhé a pro většinu Chrudimáků polozapomenuté cesty, která představuje jakési slepé prodloužení Střelecké ulice za mostem na protilehlé straně od Modré Hvězdy.

Rekonstrukce Tylova nábřeží se zařadila mezi první tři letošní veřejné zakázky, které vyhodnotili radní města Chrudim na svém jednání z počátku tohoto měsíce. Představuje mezi nimi zároveň i zakázku největší, neboť vítězná vysoutěžená cena činí včetně DPH bezmála 3,5 milionu korun. O vydláždění Tylova nábřeží (na snímku) se postará firma Dlažba Vysoké Mýto. Opravu doprovodí i rekonstrukce veřejného osvětlení.

Druhou schválenou zakázkou je oprava střech na Divadle Karla Pippicha. V tomto případě budou stavební práce ve výši téměř 1,7 milionu korun včetně DPH, přičemž vítěznou nabídku přeložila společnost W.H.A. system ze Šumperka.
Konečně třetí již vyhodnocenou zakázkou je oprava markýz na domě čp. 8 v ulici Čs. partyzánů. Cena za ni by měla být přes 1,5 milionu korun včetně DPH a realizovat ji bude firma Stavrecon Pardubice.

„V případě opravy markýz by se měla částka vynakládaná městem o něco snížit, protože jsme se dohodli se společenstvím vlastníků v tomto domě, že se budou na této akci finančně podílet,“ říká starosta města Chrudim Petr Řezníček.

V rámci opravy markýz by totiž mělo dojít mimo jiné i k opravě vstupních dveří, k nátěru vnějších stran venkovních výkladců nebo k výměně obkladů.

STŘELNICE NA DOHLED
Chrudim nyní finišuje také s přípravou revitalizace náhonu na Střelnici, na kterou získala dotaci. I zde město co nevidět uzavře výběrové řízení a vybere zhotovitele.

Vrcholí také přípravy na projekt obnovy historického náhonu v lokalitě U Valchy. Na něj získalo město stavební povolení v únoru. „Jedná se o jedno z posledních historických ramen řeky Chrudimky, které dosud neprošly revitalizací. Shodou okolností se potřeba dát tuto část náhonu do lepšího stavu objevila i jako jedno z témat v posledním Desateru problémů Chrudimi, které proběhlo ve druhé polovině února,“ vysvětluje starosta města Chrudim Petr Řezníček.

BAHNO MUSÍ PRYČ
Připravovaný projekt revitalizace náhonu protékajícího přes areál letního koupaliště v sobě zahrnuje především odstranění části náletové vegetace, odstranění sedimentů ve dně koryta, úpravy břehů a rozšíření koryta tak, aby byl do něj zajištěn snadnější přístup. Náhon si má nadále zachovat přírodní charakter, i když bude koryto nově zpřístupněno veřejnosti tím, že budou do dna vsazeny „šlapákové“ pěšiny z kamenů a na osetých svazích toku budou místy kombinovány velké balvany nebo dřevěné kmeny k sezení.

Délka chystaných úprav vodního toku je téměř 250 metrů, předpokládaná cena prací podle projektu činí zhruba šest milionů korun.

„Stejně jako v případě náhonu v parku Střelnice bychom samozřejmě rádi uspěli se žádostí o dotaci. Jinak by byl projekt pravděpodobně rozdělen do etap, aby bylo možno postupně realizovat jednotlivé úseky toku, který je dnes, byť poměrně zarostlý, nedílnou součástí sportovních areálů. O konkrétním postupu nebo možnostech budeme mít jasněji v průběhu tohoto roku,“ doplňuje místostarosta města Jan Čechlovský. (ap, man)