„Všechny agendy u nás dlouhodobě vyřizuje pouze 10 soudců. I za tohoto stavu se relativně daří vyřizovat z roku na rok se zvyšující nápad věcí.
Zejména v občanskoprávní agendě je situace velmi složitá,“ uvádí předseda Okresního soudu v Chrudimi Pavel Esser.

V roce 2000 bylo u okresního soudu vyřízeno 1138 případů. V roce 2007 počet stoupl na 2477 a navíc se podařilo snížit počet nedodělků o 110.

„Ke konci loňského roku bylo v občanskoprávní agendě evidováno 786 neskončených věcí. Jeden soudce jich má v průměru 158,“ pokračuje Esser. Ministerstvo spravedlnosti loni na soudcích žádalo, aby měsíčně skončili 28 případů v občanskoprávní agendě. Chrudimští soudci tento počet významně překročili, a to na pětačtyřicet.

Za časové průtahy je vinit nelze, v tomto počtu je jejich práce víc než plodná.

 INFOGRAFIKA: Soudců je dost, přesto průtahy trvají
V roce 2000 napadlo u Okresního soudu v Chrudimi 1030 věcí a vyřízeno bylo 1138 věcí. V roce 2007 napadlo 2037 věcí a vyřízeno bylo 2477, když meziročně (2006-2007) se podařilo snížit počet nedodělků o 110 věcí. Ke konci roku 2007 bylo v občanskoprávní agendě evidováno 786 neskončených věcí, což představuje v průměru na soudce 158 věcí. Průměrná délka řízení v občanskoprávní agendě, počítáno od nápadu věci do právní moci rozhodnutí, tedy včetně případného řízení u odvolacího soudu, činila v roce 2005 434 dnů, v roce 2005 372 dnů a roce 323 dnů.