Vodaři z Vodárenské společnosti Chrudim (VS Chrudim) ještě letos v létě věřili, že růst bude mírnější, neboť celková spotřeba odběratelů v hranicích bývalého okresu se již ustálila. Jenže pak se ukázalo, že výrazně poklesl objem životodárné tekutiny předávané do zbytku východních Čech. A to je klíčové, neboť k sousedům odtéká až polovina zdejší vody.

Sprchování v dešti?

Kromě menší spotřeby ve Východočeské vodárenské soustavě došlo i k růstu přímých nákladů. Sem patří hlavně navýšení ceny surové vody od Povodí Labe a růst cen elektrické energie. Provozovatel sítě, VS Chrudim, také zaplatí o 950 tisíc korun ročně víc na nájemném společnosti VaK Chrudim, jež je majitelem veškeré potřebné vodárenské infrastruktury.

„Celkový roční růst výdajů na jednu osobu, při průměrné spotřebě 70 litrů na osobu a den v našem regionu, vychází v roce 2013 na necelých 55 korun" říká Josef Hrad, ředitel společnosti VaK Chrudim.

Jako denní hygienické minimum je odborníky uváděno asi 80 litrů na osobu a den. Chodí snad tedy někteří z nás s mýdlem v ruce na déšť?

Levněji už nebude

„V koupelně už asi moc peněz neušetřím. Ale třeba zahradu jsem dávno přestal zalévat pitnou vodou," svěřuje se Jan Půlpán, majitel jednoho z chrudimských rodinných domů.

Vodné a stočné poroste dál i v příštích letech. „Do cen se promítnou náklady nejen na nové investice (například zprovoznění ČOV Prachovice, rekonstrukce úpravny vody Hamry a ČOV Hlinsko), ale i na obnovu zastaralých vodovodních a kanalizačních sítí. Hodnota infrastruktury v našem majetku přesahuje šest miliard korun. Roční potřeba zdrojů na její obnovu přesahuje 150 milionů korun, přičemž reálné a sociálně únosné výdaje jsou teď zhruba na poloviční úrovni," uzavírá Josef Hrad.