Jde o Proseč, které byl statut vrácen rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny. „Slavnostní předání dekretu se uskuteční 13. dubna v Praze,“ řekl očividně potěšený starosta města Proseč Jan Macháček, který se ceremoniálu zúčastní společně se svým zástupcem Františkem Skálou.

Materiál, který dnes již bývalá obec připravila, měl pětadvacet stran a sloužil jako podklad pro žádost o navrácení statutu města. O jeho vznik se zasloužil právě Jan Macháček, který podklady připravoval ve spolupráci s kronikářkou Stanislavou Češkovou a členem komise pro rozvoj obce Jaroslavem Bukáčkem.

Žádost měla velice přehlednou formu a předložila všechny důkazy o tom, že má Proseč historické právo stát se opět městem. Třeba počtem obyvatel stojí před Ronovem či Sečí a katastrálně spravuje větší území než Chrudim.