Představitelé města v doprovodu zástupců církve i armády si poté připomněli 65. výročí konce 2. světové války ještě na osmi dalších pietních místech ve městě a v jeho místních částech.

Na konec války se vzpomínalo rovněž v Hlinsku, kde starostka města Magda Křivanová spolu s místostarostou Pavlem Šotolou zasadila mimo jiné i mladý kaštanovník v prostoru před Minibazarem.