Cestující veřejnost v Chrudimi čekají od neděle 11. prosince změny v organizaci městské hromadné dopravy.

Linka číslo 1 povede po trase: železniční stanice ČD – Poděbradova – Topolská – Na Větrníku – Stromovka – Tovární – Masarykovo náměstí – železniční stanice ČD.

Linka 2: železniční stanice ČD – Kalábrie – nemocnice – Topolská – Na Větrníku a zpět (zpět obsluhuje zastávky Stromovka a Družstevní).

Linka 3:
Na Větrníku – Stromovka – Tyršovo nám. – Nemocnice – sídl. U Stadionu – železniční stanice ČD – Rozhledna – Markovice a zpět.

Linka 4: Na Větrníku – Tovární – Masarykovo nám. – železniční stanice ČD – Průmyslová zóna a zpět.

„Uvažované řešení jízdy autobusů ulicí Fibichovou se nepodaří v současné době zrealizovat. Po odporu obyvatel lokality Fibichova vůči poklesu počtu parkovacích stání bylo přikročeno k vypracování projektové dokumentace řešící zachování bezpečného průjezdu autobusu ulicí Fibichova a zachování šikmého stání vozidel. Řešením je rozšíření ulice o cca 50 cm. Náklady na úpravu ulice ale dosahují asi 1,5 milionu korun, které nejsou k dispozici,” uvedl v Chrudimském zpravodaji Martin Klimek, vedoucí Odboru dopravy MěÚ Chrudim.

Další možností je podle Klimka vedení autobusové dopravy ulicí Rooseveltovou. „V části, která je nyní jednosměrná, by byl povolen obousměrný provoz. Vypracování projektové dokumentace, její projednání s dotčenými orgány státní správy a získání stavebního povolení pro tuto možnost však proběhne až v příštím roce v rámci Integrovaného plánu rozvoje města pro tuto lokalitu, které řeší i rekonstrukci dotčených místních komunikací. Vznikne zastávka pro MHD před budovou ČD a. s. v ulici ČSA a zároveň bude výstupní zastávka u podchodu pod železniční tratí umožňovat nástup a výstup pro MHD. Bude zaveden taktový jízdní řád, který spočívá v pravidelných časech odjezdů jednotlivých spojů. Na zastávce železniční stanice ČD bude umožněn přestup mezi jednotlivými linkami do zhruba tří minut,” pokračuje Martin Klimek.

Změny se dotknou i cestujících z Topole. „Z ekonomických důvodů bude tato místní část obsluhována pouze příměstskou linkou Chrudim – Kočí – Trojovice – Chrast, kde bude zvýšen počet spojů zajíždějících do této části Chrudimě, takže celkový počet spojů z Chrudimi do Topole a zpět bude vzhledem k současnému stavu zachován.

Jízdní řády budou v tzv. městském provedení. Budou tedy vyznačeny jen odjezdy spojů ze zastávky. Na nejfrekventovanějších zastávkách bude umístěn plánek městské dopravy.

Chrudimští radní před několika dny schválili rovněž začlenění MHD Chrudim do Integrované regionální dopravy Pardubického kraje, a to s ohledem na předpokládané dopady na rozpočet města. Zprovoznění IREDO je plánováno rovněž od neděle 11. prosince.

(red, man)