„Žádáme proto občany, aby své doklady vyřizovali pouze v nejnutnějších případech, které nesnesou odklad, jako je například ztráta, odcizení, poškození nebo prošlá platnost dokladu. V případě, že oddělení v neodkladné záležitosti navštívíte, počítejte prosím s prodlouženou čekací dobou a zřejmě také se zhoršenými podmínkami pro čekání, způsobenými stavebními pracemi," vysvětluje vedoucí správního odboru MěÚ Chrudim Eva Doležalová.

Důvod výrazného omezení jsou stavební úpravy kanceláří a umístění nové rotační kartotéky pro uložení evidence občanských průkazů, ke kterým se úřad uchýlil v rámci zefektivnění poskytovaných služeb a zajištění vyšší ochrany osobních údajů.

O nový občanský průkaz lze žádat také na Magistrátu města Pardubice nebo na Městském úřadě v Hlinsku. Vydávání již hotových dokladů se omezení téměř nedotkne. (lv)