Zlepšení má však nastat ještě letos. Město Chrudim ve spolupráci s Technickými službami už v minulém roce připravilo projekt na rekonstrukci a rozšíření sběrného dvora. Chrudimští radní pak v polovině uplynulého měsíce měsíce zasedli jako valná hromada městské společnosti Technické služby a schválili výsledek příslušného výběrového řízení.

NAVÝŠENÍ KAPACITY
Současná roční kapacita sběrného dvora činí 537,4 tun tzv. povinných složek odpadu. Ty tvoří papír, sklo, plasty, kovy, nebezpečné odpady a biologicky rozložitelné odpady. Po rekonstrukci by měl být sběrný dvůr schopen zpracovat dalších 750,6 tun povinných složek; dohromady 1 288 tun. Celková kapacita sběrného dvora spolu s dalšími složkami odpadu však bude činit až 2000 tun za rok.

„Hlavním cílem je zlepšení služeb pro obyvatele města, zvýšení komfortu nakládání s odpady a omezení vzniku černých skládek,“ říká k rekonstrukci starosta Petr Řezníček. „Současně máme na zřeteli Plán odpadového hospodářství České republiky, na který navazuje plán kraje i našeho města. Ty míří k podstatnému navýšení podílu znovuvyužitelného komunálního odpadu. Bez navýšení kapacity sběrného dvora by to nešlo,“ dodává starosta.

STAVBY I DEMOLICE
Plocha sběrného dvora po rekonstrukci bude mít díky rozšíření o dva sousedící pozemky rozlohu 2 591 m2. Projekt počítá s výstavbou nových objektů a ploch a dalšími stavebními úpravami stávajících objektů. V rámci stavby dojde k demolici garáží, plechové boudy a unimobuněk a k rozšíření asfaltové plochy dál podél trati za patrové garáže. Rovněž přibude nová administrativní budova a přístřešek pro kontejnerová stání.

NÁKUPY TECHNIKY
V rámci projektu by měly být dále pořízeny různé nádoby a zařízení na ukládání odpadů, válcový drtič objemného odpadu, vysokozdvižný vozík a záchytná vana na nebezpečný odpad. Nebezpečné složky budou ukládány do speciálních certifikovaných kontejnerů a nádob.

„V současné době jsou vybráni dodavatel stavby a dodavatel drtiče odpadů. Na zbývající zařízení ještě výběrová řízení probíhají,“ říká místostarosta města Jan Čechlovský.

Stavbu provede pardubická společnost M-Silnice, válcový drtič odpadů dodá firma MOUDER z Kostelce nad Černými Lesy. (ap, man)