Spojovacím článkem uvedeného videopřenosu je živý tlumočník ovládající znakovou řeč. Vedle online tlumočení do znakového jazyka ale linka umožňuje i online přenos přepis mluvené řeči. Ten je určen pro osoby se sluchovým postižením, které dobře ovládají psaný český jazyk, a vyhovuje jim písemná komunikace. 

Služba je dostupná v budově chrudimského městského úřadu v Pardubické ulici, kde na ni upozorňuje i samolepka umístěná na prosklené výplni vstupních dveří.

Člověk se sluchovým postižením se po příchodu na úřad prostřednictvím aplikace Tichá linka na tabletu spojí s tlumočníkem. Pracovníci úřadu jsou zároveň připraveni klienta doprovodit na příslušný odbor, kde potřebuje řešit své záležitosti, a zajistit mu spojení s Tichou linkou. „Pokud neslyšící klient navštíví jakékoliv pracoviště Městského úřadu Chrudim, úředníci sami zavolají zástupce odboru sociálních věcí nebo zástupce klientského servisu, který přijde za nimi,“ vysvětluje postup Ivana Málková, vedoucí oddělení sociální prevence a pomoci.

Online tlumočení probíhá tak, že tlumočník a neslyšící se spojí prostřednictvím video hovoru, neslyšící znakuje, tlumočník jeho sdělení tlumočí do mluveného jazyka úředníkovi a to, co úředník řekne, přetlumočí do českého znakového jazyka neslyšícímu.

Neslyšící si mohou přes Tichou linku zajistit také online přepis telefonického nebo konferenčního hovoru. Online přepis probíhá tak, že se neslyšící a přepisovatel spojí prostřednictvím chatu. Neslyšící píše do chatu a přepisovatel zprávy přečte úředníkovi.

Obě služby poskytované na chrudimském úřadě vznikly ve spolupráci města s obecně prospěšnou společností Tichý svět.
Tichá linka se ale hodí i v případě, když neslyšící potřebuje zprostředkovat hovor s lékařem, dalšími úřady, zaměstnavatelem, školou nebo rodinou. Linka je dostupná prostřednictvím webové aplikace www.tichalinka.cz nebo jako aplikace pro mobilní telefony. Služba je zdarma v provozu čtyřiadvacet hodin denně. Poskytuje ji rovněž společnost Tichý svět, jež se na pomoc lidem se sluchovým postižením zaměřuje už jedenáct let.