Jednotka působila v afghánské provincii Wardak šest měsíců od listopadu roku 2012. Hlavním úkolem jednotky bylo cvičit, mentorovat a pomáhat v procesu plánování, velení a řízení pěší jednotky Afghánské národní armády o síle praporu (kandaku). Účelem výcviku a mentorování bylo zvýšit operační schopnosti všech jednotek kandaku, zajistit bezpečné prostředí, volnost pohybu v prostoru odpovědnosti a nastavit podmínky pro provádění celého spektra operací.

Jednotka OMLT měla celkově 54 vojáků. Její jádro tvořili příslušníci 43. výsadkového mechanizovaného praporu z Chrudimi, kteří byli doplněni z dalších osmi útvarů AČR.

„Všem vám děkuji za práci, kterou jste po dobu zahraniční operace vykonávali na území Afghánistánu a jsem rád, že jste se všichni vrátili v pořádku domů," přivítal vojáky generálmajor Aleš Opata.

Společná fotografie příslušníků 5. jednotky OMLT s generálem Alešem Opatou a generálem Jaroslavem Klemešem.

Milan Němec