Po lávce spojující chodník na Jungmannově nábřeží s protějším břehem řeky poblíž nákupního střediska Kateřina bylo zahrazeno i přemostění v dolní části Široké ulice. To donedávna umožňovalo průchod z centra města kolem Komerční banky ke kruhovému objezdu mezi Bídou a budovou městského úřadu. Vstup na obě lávky je nyní zadrátovaný pletivem.

Podle bývalého starosty města Petra Řezníčka není lávka na Jungmannově nábřeží v celkově havarijním stavu, nehrozí tedy například její zřícení. „Z pochozích desek mostovky však vlivem koroze vymizely vložené ocelové pruty a nosnost samotných desek tak byla v průběhu desítek let výrazně omezena,“ vysvětloval nedávno Petr Řezníček. Na Jungmannově nábřeží teď musejí kvůli uzavírce chodci počítat až s několika sty metry cesty navíc.

U Komerční banky si lidé zajdou jen nepatrně, protože souběžná druhá lávka na protější straně ulice zůstala v provozu. „To omezení je opravdu minimální, pro mě vlastně nepředstavuje žádný problém,“ potvrzuje například Chrudimák Jaroslav Štarman, který s úsměvem připustil, že brodění řeky s vyhrnutými kalhotami by bylo horším řešením. Jenže zároveň nelze přehlédnout, že někteří z chodců v uvedeném místě při přecházení ulice riskují, když kličkují mezi projíždějícími auty. Vstupují totiž do vozovky i mimo vyznačený přechod.

Ilustrační foto
Houbařská sezona byla bídná, ale naděje stále žije

U lávky v Široké ulici je v nevyhovujícím stavu především tzv. zrcadlo mezi mostem a lávkou, v němž jsou umístěny sítě. Statik po diagnostice upozornil rovněž na místy sníženou únosnost samotné lávky, takže ta teď zůstane uzavřená až do celkové rekonstrukce. Nikdo však zatím nemůže přesně říci, kdy na tuto rekonstrukci dojde. Ostatně ani u lávky na Jungmannově nábřeží město zatím neuvádí žádné konkrétní termíny. Investiční technik města Emil Melnik nicméně sdělil, že na základě dodané studie proveditelnosti byl osloven konkrétní projektant, který má nyní zpracovat svou cenovou nabídku. Náklady rekonstrukce této lávky, jež má zahrnout využití stávající nosné konstrukce, technik odhadl na zhruba dva miliony korun.

V případě lávky v Široké ulici bude podle mluvčího města Aleše Prokopce pro průběh oprav zásadní, zda správci vodovodu a plynovodu umožní dočasné odstavení svých sítí, které jsou na lávce zavěšeny. „Nebo alespoň jejich dočasný výškový posun při zachování provozu. Už nyní je jasné, že nepůjde vyřadit z provozu optickou síť, která pro překonání Chrudimky také využívá konstrukce lávky. Po prověření těchto skutečností, vyjasnění zadání a provedení potřebných průzkumů, včetně geologického, dojde obratem k objednání projektové dokumentace. Ta by mohla být dokončena odhadem koncem zimy 2018/19, následovat bude stavební povolení a výběr dodavatele stavby, aby mohla být lávka co nejdříve zprovozněna. Souběžně budeme opakovaně informovat správce silnoproudých rozvodů o havarijním stavu jejich kabelovodu, který je umístěn mezi lávku a mostem,“ doplnil Aleš Prokopec.

S opravami lávek a mostů se musejí vyrovnávat i další sídla v Pardubickém kraji. Rekonstrukci rozdělené do několika etap a vykonávané za provozu se nevyhne například Wonkův most v samotných Pardubicích. U něj bylo zjištěno poškození vnitřního stabilizačního zařízení - deviátoru, který přenáší napětí mezi mostní konstrukcí a ocelovými lany.

V České Třebové se zase mluví o zcela nové lávce. Ta se však nebude klenout nad řekou, ale nad kolejištěm. Má totiž nahradit nevyhovující podchod pod železniční tratí, který vede od budovy firmy Korado na Semanínskou ulici.

Péče o marihuanu vyjde draho.
Péče o marihuanu vyjde draho