Lezci se tentokrát soustředili na jednolanovou techniku, pohyb v exponovaném terénu skal a konstrukcích a nácviku záchranných činností v extrémních povětrnostních podmínkách. Celý výcvik se uskutečnil za velmi chladného počasí, sněžení a mlhy a tím byla práce specialistů pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou značně ztížena. V teple ubytovacího zařízení pak probíhalo teoretické školení jako je zacházení s používaným materiálem, postupy při záchranných pracích a nechyběla ani zdravověda.

(vh)