Za HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim se mistrovství účastnili - velitel nprap. František Rulík, zdravotník nprap. Milan Hodek a hasiči pprap. Martin Trojan a nstržm. Adam Pleninger.

Celý den byl pro všechny závodníky, figuranty i rozhodčí velmi náročný, protože soutěž probíhala nepřetržitě čtrnáct hodin. Na každou modelovou situaci měly čtyřčlenné týmy jednu hodinu. Tento časový limit zahrnoval přijetí události (velké poděkování patří firmě FIRE PORT, která pro soutěžící zapůjčila mobilní telefony vybavené aplikací pro příjem události a následnou navigaci na místo zásahu), přejezd na místo zásahu, vlastní vyřešení modelové situace, debriefing a krátký odpočinek a občerstvení závodníků. Každý tým musel být ve složení: velitel, zdravotník a další dva členové družstva.

Celý okruh modelových situací byl koncipován v Mělníku a jeho okolí a výsledná trasa, kterou soutěžící absolvovali, měřila asi 80 kilometrů. Týmy tak zavítaly na hezká místa v blízkosti tohoto malebného středočeského města, kde se setkaly s realistickými situacemi, neboť soutěžní pokusy byly inspirovány skutečnými výjezdy. Hasiči tak přišli do styku s událostmi, ke kterým běžně vyjíždějí.

Na stanovištích pro ně tyto situace sehrávalo téměř osmdesát figurantů z řad Policie ČR, hasičů zdravotníků HZS Středočeského kraje a členů dobrovolných jednotek obcí Mšeno a Řepín. Mezi nejzajímavější stanoviště bezpochyby patřila simulovaná dopravní nehoda na náměstí Míru v Mělníku, kde uvnitř vozidla zůstala zaklíněna jedna osoba, kterou museli hasiči ve stanoveném čase dostat ven z auta. Vyprošťování osob tak bylo novinkou této soutěže.

Kousek od obce Střemy byla pro změnu situována hromadná dopravní nehoda, u které týmy řešily příjezd k události s velkým počtem raněných a malým počtem zasahujících. Jednou z dalších událostí byla záchrana osoby z řeky po převrácení loďky, kde hasiči zjistili, že je potřeba ihned zahájit resuscitaci. Na místě tak byla připravena resuscitační figurína, u které hasiči prováděli až do příjezdu zdravotnické záchranné služby nepřímou srdeční masáž. Jelikož je tato situace podstatou celé soutěže v poskytování první pomoci, tak na tomto stanovišti byla reálně přítomna i Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, která nejen hrála součinnost se zasahujícími hasiči, ale spolu s rozhodčími dohlížela také na správnost provedení.

Pracovní názvy některých situací byly vskutku úsměvné. Například modelová situace s názvem „Sekáč“ představovala muže, který v obci Vysoká sekal trávu zahradním traktůrkem. Něco ovšem uvízlo mezi noži sekačky a muži, který se snažil předmět uvolnit, stroj amputoval ruku. Maskování na jednotlivých stanovištích se díky týmu maskérů Českého červeného kříže a Asociace dobrovolných záchranářů podobalo realitě.

Poslední soutěžní pokus skončil kolem třiadvacáté hodiny večer. Družstva se pak vrátila do stanového městečka, které pro ně bylo postaveno v areálu mělnické stanice, kde je čekal odpočinek.

V úterý 10. září v 10 hodin se uskutečnilo na náměstí Míru v Mělníku slavnostní vyhodnocení soutěže. Absolutním vítězem se stal tým HZS Jihomoravského kraje, druhé místo vybojovali hasiči z Pardubického kraje (územní odbor Chrudim) a bronzovou příčku obsadil domácí tým HZS Středočeského kraje. Poděkování patří všem občanům, kterých se soutěž dotkla, za jejich shovívavost, městům a obcím za povolení v jejich katastru klání uspořádat a v neposlední řadě velkému počtu partnerů, bez nichž by soutěž také neproběhla, a ceny pro vítěze nebyly tak pěkné.

Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje