Na znamenitou tradici slavného kdysi humoristického spolku „Kosové chrudimští“ navázal program „Kosáckého víkendu“ se sobotním „Výletem do Chicaga“, doplněný taktéž o nedělní „Výlet vlakem na Báru“.

Jak název sám již uvádí, sobota Chicagu a Americe minulého století byla nadobro zasvěcena. Resselovým rynkem nesl se proto klapot obuvi strážníků v amerických uniformách korzujících, v jazyce anglickém vyvedeny byly též obchodní štíty stánků jarmarečních. Ba i střelba ze zbraní palných zahřměla krátce, byť byla šmahem přehlušena neumdlévající hudbou jazzovou. Ruchu na dlažbě pak vévodil originelní pomník starosty chicagského, v Čechách zrozeného velikána Antonína Josefa Čermáka. Klokot a šum na Resselově náměstí přelil se až do hodin pozdních a završen byl teprve umně sehraným kusem „Sugar aneb Někdo to rád horké“.

Recesisté se však nedali ani v neděli zkrátka odbýti a připravili železniční i pěší výlet do prastarého hnízda Kosů v blízkosti Čertovy skalky a na prkennou rozhlednu Bára při městských hvozdech se tyčící. Výprava spojená s čísly nevázanými se tak ku radosti početného publika protáhla opět až do časů vpravdě večerních.