"Měli bychom mít jasnou společnou vizi pro plánování investic do odpadového hospodářství, abychom už investovali např. do nádob a systémů, které budou kompatibilní navzájem. Chrudim separační místo připravuje, že projekt je ve fázi tipováni lokality a zpracování studie, ale že je v záměru počítáno prioritně s obcemi, které obsluhují Technické služby Chrudim, což je pouze zlomek obcí v okresu. Nemyslím si, že by zázemí pro sofistikované nakládání s odpady mělo být v každé obci nebo městě. Proto jsem se vyjádřil pro společnou tvorbu vize a hledání řešení napříč regionem," řekl místopředseda Mikroregionu Chrudimsko a starosta Chrasti Vojtěch Krňanský.

Je nesmysl projektovat technologii na 10 let dopředu

Bývalý chrudimský místostarosta a současný opoziční zastupitel Roman Málek si myslí, že by se mělo s výstavbou separačního dvora v Chrudimi počkat. "Pokud si město bude "hrabat" jen na svém písečku, udělá stejnou věc někdo pro větší oblast. Třeba Pardubice a další obce by měly provozní ceny nižší. Navíc dneska projektovat technologii 10 let dopředu je nesmysl jako kupovat dneska televizi, kterou si budete chtít pustit v roce 2027," míní Roman Málek. "Nakonec to dopadne tak, že by město mělo svoje budovy, zařízení a překladiště a zpracování, ale taky nejdražší či jednu z nejdražších likvidací. Navíc se osobně domnívám, že i technologie na zpracování odpadů se během následujících let změní," dodává.

Nevole místních

Proti výstavbě kompostárny a separačního dvora se zvedla nevole ze strany obyvatel místní části Markovice. Ti v petici protestují s tím, že by byl odpad ze širokého okolí likvidován v blízkosti jejich obydlí. "Já osobně mám vytipované i dvě jiné lokality, kde by něco takového mohlo stát, bude je však nutné blíže prověřit," reaguje na námitky občanů chrudimský starosta František Pilný. Na otázku Deníku, proč si Chrudim jede po své koleji a nestojí o zapojení dalších měst a obcí do společného projektu odpovídá: "V rámci projednávání záměru před rokem 2018 byly osloveny i okolní obce, které však podle slov našich úředníků neměly zájem, přestaly i využívat služeb našich Technických služeb. V této souvislosti jsem však hovořil s Jiřím Sokolem, starostou Sobětuch a předsedou mikroregionu Západně od Chrudimi a v pátek mám schůzku s Ivanem Jeníkem, předsedou dalšího mikroregionu. Pokud bude zájem ze strany obcí, pak je určitě možné se o tom společně bavit," vyvrací František Pilný řeči o sobeckém chování chrudimské radnice.

Podle sdělení ministerstva životního prostředí je klíčovým opatřením ke zvýšení recyklace komunálního odpadu postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky ze současných 500 korun až na 1850 korun v roce 2030. Zákon o odpadech současně zavádí motivační slevy pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru třídění. Když bude obec dostatečně třídit, pak za skládkování zbylých odpadů nebude platit zvýšený poplatek za ukládání odpadů na skládky. To samé platí pro občany.