Přibližně stovka návštěvníků z města i z chrudimského okolí se zúčastnila na Štědrý den Vánočního zpívání v parku Střelnice.
Pozvání na tradiční akci chrudimských ochránců přírody přijal i kněz Pavel Hájek, který v jejím úvodu připomenul osobnost zesnulého prezidenta Václava Havla.

Pavel Hájek pak hovořil o významu Vánoc, které patří mezi nejvýznamnější církevní svátky v roce. Po svém sdělení posvětil kněz jmelí a ukázal i na připravené betlémské světlo, které si účastníci akce odnášeli domů. Soubor Českého červeného kříže Klíčenky, pod vedením paní Ivy Malinové, zazpíval překrásné koledy. Zdravá jídelna Kruh zdraví nás všechny pohostila sladkým čajem a chutnými vdolečky.

Tibor Schwarz z Ekocentra Zelený dům pak vysvětlil historii a důvod, proč se koná tato akce právě v tomto parku, ležícím v chráněném území přírodní památky Ptačí ostrovy a následně všechny pozval k náhonu, kde si každý mohl poslat lodičku v ořechové skořápce s betlémským světlem. Bylo nádherné pozorovat desítky drobných světýlek, které pluly po ztmavlém náhonu řeky Chrudimky až k altánu.

(red)