K vidění na ní bylo 54 atrakcí a přibližně 240 prodejních stánků s nabídkou různého zboží a občerstvení.

„Za jejich umístění bylo celkem vybráno 789 705 korun, což je druhá nejvyšší částka za uplynulých deset let,“ řekl místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg.

„Letošní plán rozmístění atrakcí v centru města se zásadně nelišil od těch předchozích a stejně jako v minulých letech jej připravila Chrudimská beseda ve spolupráci s odborem správy majetku, který zároveň zajišťoval stánkový prodej,“ doplnil starosta František Pilný.

Technickou přípravu veřejných prostranství a jejich úklid zajistila společnost Technické služby Chrudim 2000. „Chrudimskou pouť jsme zabezpečili 42 kontejnery na směsný odpad a plasty a čtyřmi velkoobjemovými kontejnery na směsný komunální odpad, které se vyvážely v sobotu a v neděli. Bohužel ani tohle nestačilo. Úklid komunikací prováděli naši zaměstnanci vždy ráno mezi šestou a osmou hodinou čistícím vozem Ravo a poházené odpadky sbírali také ručně. Veškeré zabezpečení pouti, včetně následného úklidu, vyšlo na částku 306 800 korun,“ konstatoval ředitel Technických služeb Chrudim Zdeněk Kolář.

(tz)