Rozšířil se především seznam těch, kteří jsou hotovi přispět ke vzájemné výměně zkušeností v nejrůznějších oblastech.

Aktivní je především sektor sociálních služeb, kde o spolupráci jeví zájem například Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim. Pracovníci Centra by se tak v budoucnu mohli dočkat obousměrných stáží a vzájemných návštěv k výměnám zkušeností za účelem zvýšení kvality svých služeb.

V této oblasti přislíbila pomoc také obecně prospěšná společnost Sopre CR z Chrudimi, jež má zkušenosti mimo jiné s denním nízkoprahovým centrem nebo sociálně aktivizačním programem pro rodiny s dětmi.

Na poli menšin a osob ohrožených sociálním vyloučením dlouhodobě sbírá zkušenosti také Šance pro Tebe. Za inspirací a k prohloubení znalostí vyráží na Slovensko a o příklady dobré praxe je naopak připravena se podělit se zahraničními partnery města.

„Počet subjektů, které mají zájem o spolupráci, se rozšiřuje stále. Pochopitelně mě to velice těší," říká předseda komise pro zahraniční vztahy Roman Málek.

Cestu ke ke spolupráci si našla také Základní umělecká škola (ZUŠ) Chrudim, která nabízí různá vystoupení na kulturních akcích. V září se do polského partnerského města Olešnice vydá Chrudimská komorní filharmonie, jejíž členskou základnu tvoří především právě učitelé a mimořádně nadaní žáci ZUŠ.

Na spolupráci se zahraničím se bude podílet i Fotoklub Chrudim, kdy několik jeho členů pojede fotografovat do partnerského chorvatského Motovunu. Chorvatští fotografové se zase svým hledáčkem zaměří na Chrudim a díky plánovanému kalendáři se pokusí zprostředkovat Chrudimákům jinýma očima pohled na město, jež místní jinak tak důvěrně znají.

Spolupráce na pořádaných akcích již probíhá také s Hotelovou školou Bohemia, zájem do budoucna projevila také Obchodní akademie Chrudim. Do školského sektoru chtějí překvapivě přispět také Vodní zdroje Chrudim, které jsou řídícím subjektem Národního geoparku Železné hory. V úvahu přicházejí workshopy na geovědní témata pro školní kolektivy, výměnné pobyty a semináře pro učitele. (ap, man)