Právě u České pošty si totiž realizaci tohoto rozsáhlého výzkumu objednal Český statistický úřad, který je odpovědný za provedení celé akce.
Statistici ostatně „úřadovali“ na Chrudimsku již v dubnu loňského roku, kdy bylo provedeno takzvané zkušební sčítání. K provedení tohoto sčítání byla tehdy vybrána i část města Chrudim se starší bytovou zástavbou.

Čísla potřebujeme, říká chrudimský starosta

Sčítání lidu má podle chrudimského starosty Petra Řezníčka svoje počátky v dávné historii.

„Téměř každá kronika obce ve svých charakteristikách na předních místech často uvádí údaje o počtu obyvatel, domů, studní či jiná zajímavá statistická čísla. S dobou se mění význam i předměty sčítání. V minulosti se sčítání věnovala především církev, aby zhodnotila velikost farnosti. Dnes jsou objekty sčítání bezesporu orientované i na nové moderní prostředky, které ovlivňují život člověka,“ uvádí Řezníček.

„Určitě je z pohledu města potřebné znát, jak se vyvíjí počet obyvatelstva i jeho věková struktura. Ta totiž ovlivňuje mnoho potřeb města, například počet a velikost škol, bytů, domů pro seniory a řadu dalších služeb a aktivit potřebných pro život člověka ve městě. Město Chrudim na podkladě takových údajů například rozhodovalo o počtu míst v domech s pečovatelskou službou, o kapacitě domu pro seniory, místech v mateřských i základních školách,“ pokračuje Řezníček.

„Počty dětí však dokážeme zjistit i sami z matrik, respektive z evidence obyvatel. Vlastní statistiku jsme řešili například právě při optimalizaci MŠ a ZŠ, při analýze potřebnosti terénních sociálních služeb. Pro Chrudim má velký argumentační význam sčítání průjezdu motorových vozidel křižovatkou na Bídě, kde počátkem 90. let minulého století projelo denně zhruba 14 tisíc automobilů proti dnešním téměř 24 tisícům,“ uzavírá starosta.

Infografika: Sčítání lidu.

Internet obcházeli

Loňské zkušební sčítání se v Chrudimi od sčítání ve zbytku země lišilo.

„Nejčastěji tady lidé vraceli vyplněné sčítací formuláře osobně sčítacímu komisaři. Další možnosti odevzdání sčítacích formulářů, to znamená vyplnění pomocí internetu nebo odesílání formulářů poštou, tu nebyly ve srovnání s Českou republikou využívány tak často,“ uvádí Martina Myšková, vedoucí Oddělení sčítání ČSÚ Pardubice.

Pardubické pracoviště ale publikuje statistické údaje o chrudimském okrese průběžně, přičemž není zdaleka odkázáno jen na desetileté masové průzkumy. Pracuje totiž například s výkazy firem, obcí, úřadů práce a dalších institucí. Statistici tak čtvrtletně publikují například údaje o aktuálním počtu obyvatel, o nezaměstnanosti nebo o stavební výrobě.

Událost roku je tu. Začne sčítání


Už za necelý měsíc roznesou pracovníci pošty první formuláře. Přinášíme vám užitečné rady, jak to zvládnout

Praha – Zapomeňte na otázky typu, zda vlastníte ledničku či auto.

Naopak si připravte odpověď na to, jestli máte doma počítač s internetem. Nebo žijete-li v registrovaném partnerství (svazek gayů či lesbiček).

Obyvatele České republiky čeká už za měsíc událost letošního roku – začne Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Tisíce sčítacích komisařů začnou od 7. do 26. března roznášet do domácností formuláře: Každý občan dostane zelený Sčítací list osoby. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý Bytový list a majitelé či správci domů ještě oranžový Domovní list. Odevzdat se musí vyplněné buď osobně, poštou či pomocí internetu do 14. dubna 2011.

Osudová půlnoc

Takzvaným rozhodným okamžikem, ke kterému by měly platit vámi napsané informace ve formuláři, je půlnoc z 25. na 26. března.
Co přesně to znamená?

Například pokud se vám v ten den narodilo dítě dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tento údaj do sčítání uvést.
Sčítání lidu a domů se u nás (ale i v celé EU) koná pravidelně jednou za deset let.

I když se může zdát, že jde jen o suchá čísla, opak je pravdou. Vyplnit pravdivě formulář vám za určitých okolností může zachránit dokonce život. Získaná data totiž nepoužívají jenom statistici, ale i hasiči.

„Když hoří bytový dům, potřebujeme se dostat k seznamu lidí, kteří daný objekt obývají. Hlavně v případě, je-li podezření, že v hořícím nebo zakouřeném prostředí mohl někdo zůstat,“ vysvětluje šéf hasičů Olomouckého kraje Karel Kolářík.

Infografika: Sčítání lidu.Hrozí i pokuta


Existuje však i celá řada méně „tragických důvodů“, proč vyplnit formulář pravdivě. Podle dat ze sčítání budou starostové a hejtmani objednávat dopravní obslužnost, stavbu domovů pro seniory nebo naopak stavbu školek.

„Data ze sčítání lidu pro nás mají obrovský užitek. Díky nim se totiž dostaneme k podrobným informacím o našem regionu a můžeme je zasadit do časové osy.

Budeme sledovat sociální a věkovou strukturu obyvatelstva, počet nezaměstnaných, dojezdové vzdálenosti za prací a do škol,“ říká starosta Semil Jan Farský.

Vůbec poprvé se letos sčítací komisaři zaměří i na bezdomovce. Ti se budou počítat v azylových domech či noclehárnách.

A co hrozí lidem, kteří formuláře nevyplní nebo budou úmyslně lhát? Maximální pokuta je deset tisíc korun, přičemž přesnou výši určuje obec. Při posledním sčítání v roce 2001 se ale řešilo jen 261 takových případů.


Další info najdete na stránkách
www.denik.cz/scitani

JAN KLIČKA