Hledá se pravidelně vzrostlý jehličnan, nejlépe smrk, jedle nebo stříbrný smrk vysoký mezi 12 až 15 metry. V okolí stromu musí být dostatečný prostor pro manipulaci s těžkou technikou.

Pokud tedy někomu z vás stíní podobný jehličnan okna, nebo dokonce by při vichřici mohl ohrozit váš majetek, a chtěli byste jej darovat městu Chrudim a potěšit jím spoluobčany, kontaktujte prosím buď ředitele společnosti Zdeňka Koláře na telefonu 734 521 957, nebo vedoucího správy hřbitovů Petra Bízu na telefonu 731 672 630, případně využijte e-mail: ts@tschrudim.cz