Škola nabídne vůbec první možnost odborného vzdělávání mladým lidem v oblasti, kde se zemědělstvím živí až 85% obyvatel.

V právě dokončené fázi stavby byla zbudována hlavní část školního areálu, včetně budovy s 19 učebnami, s laboratoří a s rozsáhlou halou, která bude sloužit jako dílna pro mechanické obory.

Chrudimská účast

O stavbu se postaral český rekonstrukční tým, jehož podstatnou část tvoří kromě 11 civilních odborníků především 292 příslušníků Armády ČR, mezi nimiž jsou i vojáci z Chrudimě.

„My jsme za odvedené dílo vděční. Teď je na nás, abychom pro školu našli kvalitní učitele,“ říká Ásif Nang, náměstek afghánského ministra školství. „Pracujeme na tom, abychom budoucím absolventům této školy našli odpovídající zaměstnání. Víme, že vzdělání je jediná cesta k prosperitě Afghánistánu,“ dodává. Budoucí zemědělci ve škole získají znalosti a zkušenosti například v rostlinářství, agrochemii, chovu hospodářských zvířat či živočišné anatomii. V mechanických předmětech se pak naučí základům zemědělské mechanizace a opravárenství.

V další fázi projektu český PRT postaví další budovu s učebnami, ubytovny pro studenty a jídelnu. V areálu vyroste i ukázková farma, kde si studenti budou mít možnost v praxi vyzkoušet nabyté vědomosti. Její součástí budou skleníky, ukázkové zavlažovací systémy či sklep na skladování úrody.

Pomoc nekončí

„Velmi si ceníme pomoci České republiky. Máme plán, že podobná škola by mohla vzniknout i na severu provincie v okresu Muhammad Agha. Rádi bychom také postavili v Lógaru další střední školu zaměřenou jen na technické obory,“ říká ředitel provinčního ministerstva školství Abdul Mateen Džafar.

„Zemědělská škola je důležitým symbolem toho, že Lógar se vyvíjí správným směrem. Vzdělání považujeme za důležitý faktor pro budoucnost Afghánistánu,“ říká vedoucí civilní části PRT Petr Svačina. „Postavili jsme ale jen budovu, což je ta jednodušší část projektu. Úspěch nové školy však musí zajistit afghánská vláda. Vy jste ti, kteří musí zajistit, aby zde učili kvalitní učitelé a vzdělávali se schopní studenti. Věříme, že se to podaří a že Kábulská univerzita bude plná absolventů této školy,“ vzkázal Svačina afghánským partnerům.

(red)