„Jediným pozastavením, které si jednotky při plnění náročných úkolů mohly dovolit, byla smuteční bohoslužba. Zúčastnili se jí všichni příslušníci PRT,“ říká informační důstojnice 5. armádního kontingentu na území Afghánistánu Lada Kovářová. Nehody tohoto typu se podle jejích slov nedají předvídat a je složité či dokonce nemožné jim zabránit. Přesto byla přijata některá bezpečnostní opatření, jež mohou omezit pohyb vozidel a zvýšit jejich bezpečnost.

Prostor provincie Badakšán patří mezi nejhornatější oblasti v Afghánistánu. Okolní hory dosahují průměrné výšky 3000 metrů nad mořem. Situaci komplikují řeky rozvodněné tajícím sněhem z hor. Nebezpečné jsou i přívalové deště, jejichž období potrvá zřejmě až do poloviny června. Sprašová půda, ze které je zdejší krajina tvořena, není schopna tak velké množství vody pojmout. Sesuvy půdy, závaly bahna a kamenů jsou proto velice častým jevem. Vojáci nebezpečí vnímají a zároveň si uvědomují, že je nutno pokračovat v plnění stanovených úkolů.