„Naší snahou je podílet se na zkrášlování Chrudimi. Pronájem nemovitostí v Chrudimi, kterým se naše společnost primárně zabývá, pokračuje na výbornou.

Rádi tak ovlivníme fungování a vzhled města,“ řekl Dušan Koňařík, projektový manažer společnosti CIB GROUP . „Proto plánujeme další investice tohoto druhu v Chrudimi a stejně jako v případě budovy na ulici Široká 83, kde jsme investovali přes 2 milióny korun, nám nepůjde pouze o rekonstrukci exteriéru, ale také vnitřního vybavení,“ doplnil.

Celková revitalizace budovy na ulici Široká 83, jejímž vlastníkem je dceřiná společnost CIB GROUP a KB je nájemcem, zahrnovala opravu fasády, střechy i vnitřních prostor. Střešní plášť, který sloužil více než dvacet let, způsoboval zatékání do objektu, čímž poškozoval nejen plášť fasády, ale i interiéry kanceláří. Materiál nové střechy je tvořen nejnovější generací fólie Evalon V 1,5 mm. Na střeše jsou citlivě rekonstruovány měděné atiky, instalováno je zábradlí na terase a terasa včetně balkonů je přeložena a zaizolována. Plášť budovy se nacházel ve špatném stavu s poruchami v omítce. Proto muselo dojít k sanaci, tlakovému očistění, impregnaci kamenných obkladů a nátěru celé omítky.

(rk)