Za příhodných terénních podmínek probíhá přenos dat z vodoměru do malého ručního terminálu až na vzdálenost několika set metrů. Pracovník provádějící odečty přitom zůstává sedět ve vozidle a do přístroje mu proudí data ze všech takto vybavených domů a firem v okolí. Zatímco postaru zvládne pracovník odečtu zkontrolovat jen několik desítek míst denně, s bezdrátovým vodoměrem jich odečte až několik set. Provozní náklady na odečty tak rapidně klesají.

Baterie vydrží 15 let

Chytrý vodoměr zaznamenává a odesílá po dobu až patnáctileté životnosti své baterie s velkou citlivostí i takové údaje, jež starší a dosud většinově užívaný typ uchovávat nedokáže. „Jsou to například informace o okamžitém průtoku, detekci úniku vody, zavzdušnění potrubí, nedovolené manipulaci, stavu baterií a podobně. Zaznamenáván je také údaj o zpětném toku vody," upozorňuje ředitel. Díky tomu mohou být efektivně odhalena i místa, v nichž je k veřejné vodovodní síti (v rozporu se zákonem) připojen například individuální zdroj vody v podobě zahradní studny.

Jak přitom naznačily zkušenosti z posledních dnů, jež vyústily až v plošné očkování proti žloutence v některých pražských lokalitách, místo se zpětným tokem může představovat značné zdravotní riziko. Při zpětném toku vody totiž mohou z nekontrolovaného zdroje pronikat do veřejného potrubí bakterie či jiné nežádoucí látky, které mohou způsobit řadu nemocí.

Brzdou je jen cena

Podle Václava Kloboučníka, vedoucího technického oddělení VS Chrudim, by teď VS Chrudim přivítala, kdyby jí lidé po připojení na moderní typ vodoměru poskytli také svou e-mailovou adresu. „Přes e-mail bychom mohli zákazníky informovat třeba o aktuálních odečtech, o nichž se vlastně v tomto systému jinak ani hned dozvědět nemůžou," vysvětluje technik.

Úplnému osazení vodárenské sítě na Chrudimsku chytrými vodoměry zatím brání jejich vyšší cena. Zatímco dosud většinový typ mechanického vodoměru stojí 800 Kč, chytrý vodoměr přijde zhruba na tři tisíce. „Přesto chceme do deseti let tyto vodoměry instalovat u většiny našich zákazníků," uzavírá ředitel VS Chrudim Roman Pešek.