Ještě nedávno byla vlastníkem kostela a hřbitova farnost. Vlastní správu hřbitova však vykonávalo město Seč. „Byl to takový relikt právní minulosti. Od padesátých let měly správu hřbitovů vykonávat obce, ať už jejich vlastníkem byl kdokoli. Po roce 1989, kdy se majetkové právo začalo opět brát vážně, vyvstaly problémy této zákonné úpravy,“ vysvětluje Pavel Jäger, správce místní farnosti.

Před rokem požádalo město Seč o převedení hřbitovního areálu do svého vlastnictví. „Ze strany města byla vždy dobrá spolupráce a se správou hřbitova nebyly problémy. Definitivní vyřešení této mimořádné situace proto nebylo prioritou ani pro farnost, ani pro město,“ říká Jäger.

Církev darovala městu Seč kostel s hřbitovem.Zdroj: Zdeněk Sasín ml.

Nutná administrativní příprava zabrala řadu měsíců. Dne 12. června 2017 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva města, kde byl převod majetku schválen. Již za dva měsíce byl hřbitovní areál skutečně do vlastnictví města převeden a starosta města reálně a symbolicky převzal klíče od zřejmě nejstarší kulturní památky ve městě.  Zdeněk Sasín ml.