Nového arciděkana přivítali farníci velkým potleskem, jako dárek na přivítanou obdržel kopii milostného obrazu svatého Salvátora. Ten je římsko-katolickou církví uctívaný od roku 1648 jako zázračný a proslul jako poutní ikona děkanského chrámu v Chrudimi. Do nového působiště v Pouchově si toto jedinečné vyobrazení Kristovy tváře odváží i Jiří Heblt. "Jednu kopii jsem koupil ve starožitnictví a druhou jsem dostal od jednoho kněze," říká letos šedesátiletý farář.

Ještě před stěhováním do sousedního kraje se společně se svým nástupcem Janem Šlégrem setkali při slavnostním obědě se chrudimským starostou Františkem Pilným. Ten jeho odchod komentoval slovy: "Jsem rád, že jsem poznal tak obětavého a slušného člověka."

Obhospodařovat farnost neznamená uzavřít se jen do okruhu věřících. Jiří Heblt komunikoval v době svého působení se zástupci vedení města se samozřejmostí sobě vlastní.

Nový chrudimský arciděkan Jan Šlégr bude nyní poznávat svou obsáhlou farnost. Kromě samotné Chrudimi bude mít na starosti i kostely a kaple v Dolním Bezděkově, Dvakačovicích, Hrochově Týnci, Stíčanech, Úhřeticích, Úhřetické Lhotě a Vejvanovicích. Jeho úkolem bude i péče o sakrální památky, mezi nimiž jsou dvě velké výzvy. Jde o chrudimské kostely svaté Kateřiny a svatého Michaela, jež přímo volají po rekonstrukci.

"Za dvanáct let se garnitury střídaly. Moje zásada je, že farář má být pro všecky, nemá preferovat jednu politickou stranu. Jednal jsem se všemi, s některými to šlo lépe, s některými hůře. Ale v osobní rovině mám dobrou zkušenost s úředníky i s většinou politiků. Jednání byla většinou naprosto korektní, bez házení klacků pod nohy, s ochotou vyjít nám vstříc. Považuji spolupráci s volenými představiteli města i s řadovými pracovníky za dobrou, vždy jsem vnímal jejich respekt a cítil partnerství. Místní politiku sleduji se zájmem. I v tom mně Chrudim přirostla k srdci," uzavírá farář, kterého dobře znají i farníci v Dolním Újezdě na Svitavsku, kde působil jedenáct let.

Smutně se s ním loučili i lidé v Chrudimi. "Myslíme na něj stále. Ještě dnes pomůžeme se stěhováním zbylých věcí a popřejeme otci Jiřímu hodně sil do začátku v novém působišti. Každopádně se za ním přijedeme podívat," říkají manželé Iveta a Richard Mráčkovi.