Ve středu 26. dubna se pracovníci Technických služeb Chrudim přesunou na Tyršovo náměstí a do blízké Svěchyňovy ulice. Na pátek 28. dubna bude připraveno čištění druhé části ulice Čs. armády a úklid se uskuteční rovněž v ulicích Rooseveltova, Revoluční, Přemysla Otakara, Dvořákova a Smetanova. Technické služby žádají řidiče, aby respektovali dopravní značení, v daný den ve vyznačených lokalitách neparkovali a neriskovali tak odtažení vozidla.