“Někteří se nechali těmito podvodníky bohužel oklamat. Zde propříště platí pravidlo obezřetnosti a kontroly,“ říká organizátor heřmanoměstecké Tříkrálové sbírky Marek Výborný.

Obchůzky se ve městě zúčastnil rekordní počet skupinek, bylo jich celkem dvanáct a jednu z nich vedl zdejší farář P. Hroznata Pavel Adamec O.Praem.

Na mnoha místech byli koledníci již netrpělivě očekáváni a kromě finančního příspěvku dostali i teplý čaj či sladkosti. Na jednu skupinku dokonce čekaly čerstvě namazané housky. Je patrné, že po osmi letech se sbírka stala tradiční součástí závěru vánočního období v našem městě. Žádný z králů cestou neusnul a přesto, že byli řádně promrzlí, uchození a unavení, měli všichni radost, že mohli takto pomoci. Všem koledníkům patří velký dík a uznání!

Krize se na sbírce neprojevila

V chrudimské faře se v sobotu ráno shromáždilo dvacet skupinek tříkrálových koledníků. Před cestou jim požehnal arciděkan Josef Smola. Obdobná situace byla v Hlinsku, kde dostali dospělí a děti požehnání od faráře Ladislava Hojného.

Světová krize, která se už naplno projevuje i v Čechách, v případě Tříkrálové sbírky neměla příliš prostoru ke svému působení. „Až na výjimky lidé peníze dávali, některé pokladničky jsou pěkně nadité. Lze říci, že jsme jako tradičně všichni po návratu cítili Boží požehnání, to bez rozdílu toho, zda jsme věřící anebo nikoliv. Taková radost v srdci se ani nedá popsat,“ říká ředitelka Charity Chrudim Dana Zelená.

V Hlinsku a jeho okolí se do terénu vydalo sto sedm skupinek koledníků, v tom jsou ale započítáni Tři Králové, kteří vybírali finanční příspěvky minulý týden na Skutečsku. Ředitel Charity Hlinsko Josef Boháč je spokojen, lidé byli podle jeho slov ke sbírce velmi vstřícní. „Jen ve Skutči se o minulém víkendu vybralo sto dvacet pět tisíc korun. Ještě nemáme přesný souhrn, ale podle odhadu celková částka bezpečně přesáhne půl milionu korun. Všem, kteří přispěli, patří velké poděkování,“ vzkazuje Josef Boháč.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2009 bude použit na projekty Farní charity v Chrudimi. Třeba v Heřmanově Městci budou díky ní financovat činnost Občanské poradny. Ti, kteří návštěvu Tří Králů propásli, mohou přispět na dobrou věc dodatečně, a to za pomoci dárcovské SMS zprávy z mobilního telefonu, Její formát je DMS KOLEDA a odesílá se na číslo 87777.