Téma na článek nám poskytla maminka školáka, která má velké obavy o jeho zdraví. „Co vím z vlastní zkušenosti, děti už na prvním stupni základních škol pijí energetické nápoje ve velkém. Ráda bych proto věděla, jaký to má na jejich organismus dopad," řekla .

O odpověď jsme požádali primáře dětského oddělení nemocnice v Chrudimi Davida Kasala. „Tyto produkty jsou nepříznivé pro zdraví dětí. Obsahují vysoké množství cukrů, které ještě více navyšuje už tak nadměrnou denní kalorickou nálož a přispívají k nárůstu obezity. Jako mnohem závažnější a zdraví nebezpečný se ale jeví nadměrný, někdy až vysoký obsah kofeinu. Energetické nápoje ho mohou mít třikrát tolik, než pití na bázi koly. Nadměrná konzumace kofeinu u dětí způsobuje úzkost, bolesti hlavy, únavu, dehydrataci organismu, podrážděnost, nespavost nebo bušení srdce. Zvyšuje krevní tlak," uvedl David Kasal, podle kterého je velmi důležité dohlížet na to, co popíjejí naše děti a dopívající.

Kompletní vyjádření primáře Davida Kasala:

Je pravdou, že v posledních letech zaplavují různé energetické nápoje nejen regály na diskotékách ale i supermarkety, kde jsou volně dostupné dětem i dopívajícím. Tyto produkty jsou nepříznivé pro zdraví dětí ze 2 základních důvodů. Jednak obsahují vysoké množství cukrů, které ještě více navyšuje už tak nadměrnou denní kalorickou nálož a přispívají k nárůstu obezity v dětské populaci.

Jako mnohem závažnější a zdraví nebezpečný se ale jeví nadměrný, někdy až vysoký obsah kofeinu jednotlivých energetických nápojích, který se může pohybovat v rozmezí 50 – 160 mg v jedné plechovce. Toto množství je ještě navýšeno často přítomnou guaranou, která obsahuje další extra dávku kofeinu (40-80 mg/gram guarany). Pokud děti a dospívající konzumují k těmto energy drinkům nápoje typu cola, ještě více tím překračují bezpečnou denní dávku kofeinu. V tomto smyslu proběhla i studie publikováná v časopisu Pediatrics, která dochází k závěru, že při konzumaci energy drinků u dětí bychom měli být velmi obezřetní.

Kofein je velmi účinná látka, která se ve světě řadí mezi nejčastěji užívané psychoaktivní látky. V malém množství působí zejména na srdeční a mozkové cévy, stimuluje svaly a urychluje srdeční frekvence. Nadměrná konzumace kofeinu (což bylo potvrzeno i vědeckými pracemi), tj. 4-12 mg / kg osoby během jednoho dne – pak u dětí způsobuje úzkost, bolesti hlavy, únavu, dehydrataci (odvodnění) organismu podrážděnost, nespavost, zrychlenou srdeční akci nebo bušení srdce. Dále zvyšuje krevní tlak a způsobuje poruchy spánku. V případě otravy touto látkou se mohou dostavit dokonce mnohem fatálnější následky – intoxikace (otravy).

Právě z tohoto důvodu se zejména u dětí doporučuje nepřekračovat denní maximální dávku kofeinu, která se pohybuje okolo 3 mg/kilogram dítěte. Pro ilustraci: u dítěte do váhy 35 kilogramů je takové množství obsažené v 1/2 až 3/4 plechovky energetického nápoje.

Z výše uvedeného plyne, že děti a mládež jsou neustále vystaveny vysokým dávkám kofeinu.  V energetických nápojích je  koncentrace kofeinu přibližně 3x větší než v nápoji na bázi coly.). Další minimální dávky pak získávají z čokolády, kakaa apod.

Kombinace vlivu kofeinu s fyzickou zátěží (na diskotéce) a např. nyní současnými horky může vést k závažným zdravotním postižením ať na úrovni psychické (úzkost, kolaps), tak totálního fyzického vyčerpání organismu zdravého organismu (dehydratace). O to větší význam má tento vliv u mladých pacientů s diabetem, hypertenzí nebo srdečními abnormalitami či psychickými obtížemi, kde tento účinek nastává mnohem dříve.
Proto je velmi důležité, dohlížet na to, co popíjejí naše dětí a dopívající.

Jistě je dobrým řešením nenechávat své děti či dospívající mládež konzumovat bez omezení tyto nápoje, současně je důležité se informovat o skutečném obsahu kofeinu v plechovkách energi drinků, který může být v leckterých případech zdraví nebezpečný.