Diskutovat se bude o tématech rozvoje města, zdravém financování, územním plánu, sociálních záležitostech, zdravotních službách, zdravém životním stylu, životním prostředí dojde i na kauzu „Tráva“, výchově, vzdělávání, sportu, využití volného času, kultuře, dopravě či prevenci kriminality. Přijďte svým názorem přispět do diskuze.

Akci pořádá město Chrudim společně s projektem Zdravé město.