Město Chrudim připravilo realizaci tohoto projektu a podalo žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí, ta byla doporučena k podpoře, a tak je nyní nutné vybrat zpracovatele předmětné analýzy rizik.

JSOU OBAVY

„O projekt analýzy rizik pro toto území jsme stáli, protože je to zajímavá lokalita v blízkosti parku a přírodní památky, přitom vzhledem k historii jejího využívání máme obavy, že může být různými způsoby kontaminována," říká starosta města Chrudim Petr Řezníček. Před dalším rozhodnutím města o dalším rozvoji či využívání tohoto území je tak podle jeho slov nejdříve nutné zjistit, jestli není prostor ve větší míře zněčištěn.

JEDEN A PŮL MILIONU

Předpokládané náklady projektu činí částku cca 1,5 milionu korun bez DPH, dotace z OPŽP přitom může činit 85% způsobilých nákladů. Skutečná realizační cena i zhotovitel budou známi až po vyhodnocení nabídek, které by mělo proběhnout zhruba v polovině měsíce září. (ap)