Žádáme příbuzné a další blízké klientů o zrušení návštěv v tomto domě přinejmenším do neděle, tento termín se po dohodě s hygienickou stanicí ještě může změnit,“ uvedl chrudimský starosta. Ujistil zároveň, že klientům bude poskytnuta veškerá potřebná péče a zajištěny nákupy.

Příbuzní zatím na návštěvu nemohou, ale nákupy je možné předat u hlavního vstupu pracovníkovi centra. „V tomto případě pro ochranu klientů i jejich blízkých důrazně žádáme o dodržování bezpečnostních opatření včetně používání ochranných prostředků dýchacích cest,“ dodal starosta Pilný.

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim již podle jeho slov zavedlo opatření k zamezení případného šíření infekce. Část pečovatelek byla přesunuta do jiných domů s pečovatelskou službou, aby nedocházelo ke kontaktu s klienty, kteří budou testováni.