Ke změnám patrným na první pohled patřila dostavba moderní budovy heřmanoměsteckého městského úřadu. Dílo zbudované nákladem 12 milionů korun zajistilo nejen důstojné pracovní podmínky úředníkům, ale polepšili si i občané, kteří si mohou vyřídit veškeré záležitosti třeba i ze sedátka svého invalidního vozíku.

Město také převzalo do svého majetku sokolovnu a provedlo její základní renovaci. Na další léta je naplánována řada oprav jejího dosluhujícího interiéru. Budova sokolovny je stará více než sto let, takže se neobejde ani bez kompletní rekonstrukce elektroinstalace.

Ne všechny novinky jsou ale patrné na první pohled. Sem lze zařadit například zřízení příspěvkové organizace Spokul, která spravuje městská sportovní a kulturní zařízení a organizuje i velkou část zdejšího společenského života.

Vznikl rovněž statut městského architekta, což je v Heřmanově Městci úplná novinka. Jeho pozice je přitom stále významnější a jeho názory jsou hodně slyšet například při přípravě aktuální změny územního plánu.

Strážníci v ulicích

Do stávajícího volebního období se datuje i zřízení městské policie. Lidé v Heřmanově Městci mohli potkávat v ulicích uniformované strážce pořádku už dříve. Jednalo se ale o strážníky z Pardubic, se kterými město spolupracovalo. Samostatnou městskou policii radnice zřídila zhruba před dvěma roky.

Teprve od srpna letošního roku však městská policie začala pracovat v plné sestavě velitele a čtyř strážníků. Městská policie teď sídlí v budově bývalé radnice, avšak jde pouze o dočasné řešení. Město totiž připravuje projekt na kompletní přebudování tohoto objektu a jeho scelení s vedlejší budovou základní školy. Největší základní škole na Chrudimsku s přibližně osmi stovkami žáků totiž další prostory akutně velmi chybí.

Na nádraží nedošlo

Přes množství vykonané práce jsou v Heřmanově Městci patrné i některé přetrvávající problémy. Na úplné vyřešení některých z nich je radnice krátká.

Tak je tomu například u zbudování zamýšlené okružní křižovatky u Nového Dvora, kde se protíná frekventovaná státní silnice s krajskou silnicí od Pardubic a Seče. Přestavba této křižovatky je tedy úkolem státu.

Zatím nedošlo ani k přemístění autobusového nádraží z prostoru náměstí do sousedství železničního nádraží. Město totiž dosud nedisponuje písemným rozhodnutím o přidělení dotace, jež by měla pokrýt realizaci díla v projektované hodnotě 60 milionů korun z plných devadesáti procent.

Chybí obchodní dům

Vymístění autobusového nádraží z centra ale nemá mezi Heřmanoměsteckými jen své zastánce. Někteří namítají, že by jim pak pěší cesta k autobusům zabrala více času. „Určitě by ale pomohl silniční obchvat. Je to katastrofa, jak je město přetížené, a to i těžkou nákladní dopravou,“ posteskl si Pavel Málek, který bydlí v jednom z domů na náměstí.

Většina místních se shodne v tom, že městu citelně chybí větší obchodní centrum. „Kvůli malé konkurenci tu musíme nakupovat za zbytečně vysoké ceny,“ je například přesvědčena Michaela Vulc.