S touto novinkou děti a dospívající mládež potěšily Sportovní areály města, jež mají hřiště ve své správě, nejvíc kluky. „Zájem je velký, už se nám hlásí celé školy,“ potvrzuje ředitel sportovních areálů Luděk Marousek.

Miniaturní vozítka jsou pro děti atrakcí, díky které se mohou nenásilným způsobem naučit pravidlům bezpečnosti silničního provozu. Chlapci, kteří jedou proti redakčnímu fotoaparátu, nemají na hlavách helmy, ale to je jen výjimka sloužící k tomu, aby jim bylo v době pořízení fotografie vidět do tváře. V běžném provozu dopravního hřiště je ochrana hlavy povinná.