„Speciální víkendové linky jezdí z Pardubic do turisticky exponovaných míst na Chrudimsku již od roku 2003. Lidé je využívají pro jednosměrnou i obousměrnou přepravu,“ informuje generální ředitel firmy Connex Východní Čechy Jindřich Poláček.

Autobus s vnitřní úpravou pro přepravu jízdních kol vyjíždí v sobotu i v neděli ráno mezi osmou a devátou hodinou a vrací se nazpátek kolem šestnácté hodiny. Je na každém, jestli pojede cyklobusem i zpátky nebo si „střihne“ jízdu z vršků dolů na bicyklu. Například jízda ze Seče do Chrudimě je vzhledem ke klesající nadmořské výšce i pro méně zdatné cyklisty jistě velice příjemná.

Cyklobus zajíždí i do oblasti Toulovcových Maštalí. „Myslím, že je to velice dobrá věc, kterou návštěvníci našeho mikroregionu hodně využívají. Zřejmě už nyní v květnu zpřístupníme přední část Muzea dýmek, takže budou mít turisté další důvod naše městečko a jeho okolí navštívit,“ říká starosta Proseče Martin Novák. Cyklobus v této obci nekončí, zajíždí až do Nových Hradů, kde mají turisté možnost prohlédnout si zámek a jeho okolí.

Cyklobusové linky budou dopravovat cestující do Železných hor a Toulovcových Maštali až do konce září. Jízdní řády jsou na webových stránkách dopravce.

Společnost CONNEX Východní Čechy a.s. provozuje od roku 2003 speciální víkendovou linku určenou především pro milovníky turistiky a cykloturistiky. Tato stále oblíbenější linka je provozována speciálně upravenými busy pro přepravu kol a propojuje cyklistické trasy a turisticky exponovaná místa Železných hor.

Je určena především pro obyvatele a návštěvníky Pardubicka a Chrudimska, kteří se společně se svými bicykly mohou nechat ráno vyvézt do zajímavých míst Železných hor a odpoledne se vratným spojem vrátit, aniž by museli překonávat frekventované a pro cyklisty nebezpečné komunikace v blízkosti velkých měst. Stejně dobře ovšem může posloužit turistům z oblasti železných hor k návštěvě krajského města Pardubic, a podnikání výletů v oblasti Polabí.

Další oblastí, do které cyklobus zajíždí, je oblast Toulovcových maštalí, v jejichž okolí se snoubí unikátní přírodní krásy s architektonickými skvosty zbudovanými našimi předky. Jsou to například církevní stavby v Luži, rokokový zámek v Nových Hradech a především historií protkaná Litomyšl.